Sumak Pompa, Dalgıç pompa, su pompasi, su motoru, hidroforlar, Foseptik pompalar, preferikal pompalar, salyangoz pompalar, jet, paslanmaz pompa imalatı, asit pompalar, kademeli pompalar, sulama pompalar, hidroforlar, kuyu pompaları, fiyatları, nedir Teknik Bilgiler
Teknik Bilgiler
Teknik bilgilerle ilgili detayları görmek için, ilgili başlık altından gerekli detaylara ulaşabilirsiniz.

Teknik Tanımlar

Pompa nedir?

Pompa  sıvıları taşımak için kullanılan mekanik bir aygıttır. Bir pompa, sıvıyı düşük basınçtan yüksek basınca hareket ettirir ve bundan dolayı basınç içinde bir fark oluşturur. İlk pompa M.Ö. 3. yüzyılda Arşimet tarafından tasarlanmıştır. Pompalar mekanik kuvvetlerin fiziksel kaldırma veya sıkıştırma kuvveti ile maddeyi itmesi prensibini kullanarak çalışır.

Pompaları genel olarak iki grupta toplamak mümkündür.

- Pozitif yer değiştirmeli pompalar (Hacimsel): Bu pompalarda pompa içindeki akışkan hacmi değişmekte, çalışma sadece mekanik ve statik kurallara bağlı kalmakta ve pompa içindeki akışkan hacmi değişmektedir Hacimsel pompalar şu şekilde sınıflanır:

    - Pistonlu pompalar:

       - Pistonlu pompalar

       - Diyaframlı pompalar

   - Rotatif pompalar:

      - Tek rotorlu pompalar : Kayar paletli pompalar, esnek borulu pompalar, vidalı pompalar, peristaltik pompalar

      - Çok Rotorlu Pompalar : Dişli pompalar, loblu pompalar, vidalı pompalar, çevresel pistonlu pompalar

Rotodinamik pompalar : Bu pompalarda ise akışkanın içinde çalışan bir çark bulunur.Kapalı hacim söz konusu değildir.

Dünyada kullanılan ilk su pompası 1698 Thomas Savery'nin yaptığı ilk buhar makinesi, su altında kalan madenlerdeki suyu dışarı pompalamada kullanıldı.

Pompanın icadı
Yunanlı bir matematikçi ve mucit olan Archimedes suyun çıkartılması için spiral bir pompa icat etmiştir, Archiemedes vidası olarak adlandırılan bu pompa halen kullanılmaktadır. Kürenin hacmini bulmaya yarayan çeşitli hesaplamalar ve formüller bulmuştur. En çok sıvıların kaldırma gücü esaslan üzerinde yaptığı çalışmalar ile ünlüdür. Rivayete gore; küvetin içinde yıkanırken, suyun vücudunu kaldırdığını fark etmiş ve bu sayede suyun kaldırma kuvveti bulmuştur.

Pompa verimi LNP nedir ?

Pompa verimi, sıvıya net olarak aktarılan hidrolik gücün mil gücüne oranıdır.

Pompa verimi; pompanın tipine,debisine ve özgül hızına bağlı olup %30 ile %85 arasında bir değerdir.

Sistem verimi; pompa ve motor veriminin toplam halidir. Metre olarak ifade edilen pompa mano metrik yüksekliği basılan sıvının türünden bağımsızdır. Sıvının kinematik viskozitesi 20 mm2/s ‘den küçük olması halinde bir pompa aynı hızda çalıştırıldığında basılan sıvının cinsi ne olursa olsun pompa manometerik yüksekliği değişmez.Pompa çıkış basıncı aşağıdaki gibi sıvı yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir

Dalgıç pompa nedir ?

Dalgıç Pompalarda,  motor pompa gövdesine bitişik olarak monte edilir. Bu bağlantı yerleri hava ve su geçirmeyecek şekilde sımsıkı kaplanmıtır. Herhangi bir dış hava basıncına dayanmadan çalışmaları dalgıç pompaların avantajıdır.

Mekanik salmastra sistemleriyle akışkanın açık noktadan pompalanması engellenir. Pompa direkt boru, flexible boru veya tesisata bağlı olabilir. Bir çok tipi bulunan dalgıç pompaların tek kademeli olanları; drenaj, kanalizasyon, genel endüstri ve çamur basmakta kullanılır. Ayrıca en küçük dalgıçlardan apompaları populerdir. Derin sondajlarda ve kuyularda su çıkarmakta alışılmış olan tipler çok kademeli dalgıç pompalardır

Derin Kuyu Pompası

Derin kuyulardan su basmak için kullanılır. Pompa kuyu içine su seviyesinin altına uygun bir derinliğe konur.

Elektrik Motoru Nedir?

Elektrik Motoru Nedir?
Nasıl Çalışır?


  Elektrik motorları , elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren aygıtlardır. Her elektrik motoru biri sabit (Stator) ve diğeri kendi çevresinde dönen (Rotor ya da Endüvi) iki ana parçadan oluşur. Bu ana parçalar, elektrik akımını ileten parçalar (örneğin: sargılar), manyetik akıyı ileten parçalar ve konstrüksiyon parçaları (örneğin: vidalar, yataklar) olmak üzere tekrar kısımlara ayrılır.
ELEKTRİK MOTORU

  Alternatif akım ile çalışan elektrik motorlarında rotor ve statorun manyetik akıyı ileten kısımları fuko akımlarından kaçınmak amacıyla tabakalandırılmış saçlardan yapılır. Rotor ve Stator saç paketlerinin yapılması için 0,35 – 1,5 mm kalınlığında, tek ya da çift taraflı yalıtılmış saç levhalar makas tezgahlarında şeritler halinde kesilir. Bu şekilde oluşturulan saç şeritler şerit çekirdekli trafoların ve makinaların yapımında başka bir işleme gereksinilmeden derhal kullanılabilmektedir. Makastan çıkan saç şeritler çok seri – çalışan kalıp – kesme presine verilir. Dakikada 300 – 500 kesme yapan 500 000 kp’lık presler stator ve rotor saç profillerini bir dizi – kesme halinde arka arkaya çıkartır.Michael Faraday 19. yüzyılın en büyük bilim adamlarından biridir. Elektromanyetik indüklemeyi, manyetik alanın ışığın kutuplanma düzlemini döndürdüğünü buldu. temel ilkelerini belirledi. Klor gazını sıvılaştırmayı başaran ilk kişidir ve elektrik motorunu icat etmiştir. Pratik olarak kullanılabilecek olan ilk elektrik motorunun patenti, 25 Şubat 1837 günü Thomas Davenport tarafından alınmıştır.Davenport, aynı yıl 50 librelik iki motor yapmıştır. Biri, demir ya da çelik üzerine 1/4 inçlik delikler açmak için kullanılmaktaydı. Her iki motor da, dakikada 450 devir yapmaktaydı. 1839′da daha büyük bir motor yapmıştır ve bu motoru bir baskı makinesini çalıştırmak için kullanılmıştır.Mekanik güç elde etmek amacıyla belirli bir oranda elektriğin ilk kullanımı 1873 yılında Paris’te Societe Gramme tesislerinde yapılmıştır.İlk minyatür elektrik motorları ise, 1880′ yılında New Jersey’de Thomas Alva Edison tarafından gerçekleştirildiYaygın kullanılan bir aygıt olan elektrik motoru buzdolabının kompresörünü, çamaşır makinesinin pompasını, mutfak aspiratörünün pervanesini çalıştırır. Saniyede uygulanan hassas, tekrarlamalı ve süratli işlemler için kullanılan elektrik motorlarında, geleneksel sargılar (bobin) yerine, samaryum-kobalt mıknatısı gibi nadir, toprak metallerinden yapılmış sabit mıknatıslardan yararlanılır. Elektrik motorlarının titreşim yapmayışı, bu aygıtları özellikle hassas yörüngelerin izlenmesi ve lazerle işaretleme gibi uygulamalarda tercih edilir kılınmıştır. Günümüzde elektrik motorları çoğunlukla mikro işlemcilerle donatılmış ve böylece çalışması kullanıcının ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir duruma getirilmiştir. Elektrik motorları doğru akım motorları veya alternatif alan motorları, senkron motorlar veya asenkron motorlar gibi çeşitlere ayrılır. Bunların her birinin kendine özgü uygulama alanları vardır.

  Takım tezgâhlarında elektrik motorlarında dönme hızını, işleyen malzemenin çelik, alüminyum veya titan oluşuna göre ayarlar; bunun için, standart asenkron motora mikro işlemcili bir frekans dönüştürücü bağlanmıştır. Bir silahın optronik nişan sistemini çok büyük bir hassasiyetle hedefe doğrultabilmek için, sisteme takılı olan doğru akım motoru, rotorunun kesin konumunu ölçen bir algılayıcıyla ayarlanır.

  Bir elektrik motorunu istenen hızda döndürmek için, motora mikro işlemcili elektronik bir hız değiştiricisi takmak gerekir.Değişen hızlar kullanmak söz konusu olduğunda, ilk seçim doğru akım motoru olur. Bu tip motorlarda sabit uyarı altında dönme hızı rotor üzerine uygulanan gerilimle doğru orantılı olarak değişir, kuvvet çifti ile rotordan geçen akımın şiddeti arasındaki oran aynı kalır. Bunun için motora bir redresör (doğrultucu) takmak gereklidir.Asenkron motorun hız değiştiricisi çok daha karmaşıktır; bu iş için statik frekans dönüştürücüsü kullanılır. Dönüştürme işi iki aşamada yapılır ve ilk aşama sabit bir doğru akımın elde edilmesidir.

  Dolaylı dönüştürücü denen bu dönüştürücü (konversitör), diyotlu bir redresör ile düzenleyici bir filtreden oluşur bu bileşim bir doğru akım kaynağı işlevi görür. Bunun ardından, yarı iletken bir dalga üretecinden oluşan doğru akım-alternatif akım dönüştürücüsü gelir. Bu işlem için çoğunlukla, tam olarak bir sinüzoidal akım oluşturma üstünlüğüne sahip darbe genişliği modülasyonu tekniği uygulanır; elbette bu durumda sayısal işlemler için mikro işlemciler kullanmak gerekir.Günümüzde işlemler dizisinin giderek kusursuz hale getirilmesine yönelik çabalar yoğunlaştırılmış ve bu amaçla “vektörel denetim” denilen yöntem geliştirilmiştir; bu yöntemde, bir başka modülleme tekniğiyle asenkron motorun denetimi basitleştirilmiştir. Park dönüşümü” denen bir değişkenler değişimiyle, üç fazlı motorun statorundan geçen üç ani akıma tekabül eden iki akımdan yararlanılır; Park stator akımını oluşturan bu iki bileşen, mıknatıslama akımı ve etkin akımdır. Akı, kuvvet çifti ve dönme hızı buna bağlı olarak değişir. Böylece, doğru akım motoru ile artık onun kadar kolay denetlenebilen bu asenkron motor arasında benzerlik kurulabilir

Elektrik Motorları Akım Tablosu
MOTOR MOTORUN ÇEKTİĞİ
AKIM
KULLANILMASI GEREKLİ
TERMİK MANYETİK
ŞALTER AMPERAJI
KULLANILMASI GEREKLİ
İLETKEN KESİT mm²
KULLANILMASI GEREKLİ
SİGORTA AMPARAJI
KW HP 220 V
Amper
360 V
Amper
220 V
Amper
380 V
Amper
220 mm²
Amper
320 mm²
Amper
220 mm²
Amper
320 mm²
Amper

0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.20
3
4
5.5
7.5
10
11
11.5
12.5
13.2
14
14.7
16.9
18.4
22.1
29.5
36.8
44.2
51.5
58.9
66.2
73.6
92


0.5
0.75
1.0
1.5
2
3
4
5.5
7.5
10
13.5
15
16
17
18
19
20
23
25
30
40
50
60
70
80
90
100
125


1.74
2.68
3.50
4.4
5
6.7
11.5
14.5
20
27
35
39
40
42.5
44.5
46.9
49.4
51.2
61
72.4
96
118
139
162
184
208
226
279


1.10
1.54
2.00
2.6
3.5
5
6.6
8.5
11.5
15.5
20
22
23.2
24.6
25.8
27.2
28.6
29.7
35
41.9
55.9
88.3
80.2
93.5
107
120
131
162


1.6-2.5
2.5-4
2.5-4
4-6
5.5-8
7-10
11-6
14-20
14-20
23-32
30-40
30-40
40-64
40-64
40-64
40-64
40-64
40-64
54-72
64-120
64-120
98-154
95-153
129-205
129-205
150-250
150-250
205-329


1-1.5
1.6-2.5
1.6-2.5
2.5-4
2.5-4
4-6
5.5-8
7-10
11-16
14-20
18-25
18-25
23-32
23-32
23-32
23-32
23-32
23-32
30-40
40-60
40-60
54-72
64-120
64-120
64-120
96-154
96-154
150-250


1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
4
6
10
-
16
16
16
16
16
16
16
16
25
50
70


1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.4
4
-
6
6
10
10
-
10
10
10
16
16
25


6
6
6
10
10
10
15
20
25
35
-
60
60
60
60
60
60
60
60
80
125
160


6
6
6
6
6
6
10
10
14
20
-
25
25
35
35
-
35
35
35
60
60
60


Hidrofor Nedir?
Hidroforlar su basınçlarını arttırma sisteminde kullanılmak amacıyla üretilmiş elektrik ile çalışan pompalardır.Hidroforlar yüksek basınç yardımıyla,belirli bir su haznesinden emiş yaptıkları suyu uzak noktalara ulaştırırlar.Hidroforlara bağlantılı genleşme tankları sayesinde hali hazırda basınçlı su bekletirler.Elektrik panoları,hidrofor açısından hem yüksek koruma hem de sıralı çalıştırma amacıyla kolaylık sağlamaktadır.Belirli dönemlerde uygulanması önerilen bakım hidroforun kullanım ömrü için oldukça önemlidir. Hidrofor tankı hava ayarları 3 ayda bir kontrol edilmelidir. İçindeki hava boşalabilir. Hidrofor tesisat montajı-hidrofor montaj ederken hidroforun sabit duracağı yeri belirleriz.Hidrofor depodan mümkünse uzak olmamalıdır. hidroforun etrafında servisin rahat çalışacak kadar alan olmalıdır. Hidroforun özellikle emiş boru çapı değiştirilmez.tesisat aynı çapta olmalıdır.Kademeli tipteki hidroforların,susuz çalıştırılmaması hususuna özen gösterilmelidir.Bu sebeple su seviye şalteri su deposuna takılmalı ve su seviyesi hidroforun emiş hizasına yakın bir seviyede durdurulmalıdır. Hidrofor tankları ,mevcut bulundurdukları membranlar sayesinde hava basıncı yaparak suyun hızlanmasını sağlarlar.Bununla beraber hazırda basınçlı su tutarlar , membranın patlak olması durumunda ise hidrofor sık aralıklarla devreye girip çıkacaktır. Hidrofor seçiminde,teknik bilgiye sahip uzman kişilerden destek alınmalıdır.Hidrofor seçimi konusunda,kat ve daire sayıları,kullanılacak su deposu ve özellikleri oldukça fazla önem arz etmektedir.
Metal Borularda Sürtünme Kaybı

METAL BORULARDA SÜRTÜNME KAYBI

  SÜRTÜNME KAYIPLARI TABLOSU NORMAL METAL SU BORULARINDA SU SÜTUNU KAYIPLARI
- Kırmızı rakamlar suyun hızını m/saniye cinsinden göstermektedir.
- Büyük rakamlar düz borular için her 100 metredeki su sütunu kaybını metre cinsinden göstermektedir.

Su Miktarı Normal Borularda Su Sütunu Kayıpları
m3/h Litre /
Dakika
Litre /
Saniye
İnç cinsinden nominal boru çapı, ve mm cinsinden boru iç çapı
1/2 "
15,75
3/4 "
21,25
1 "
27,00
11/4 "
35,75
11/2 "
41,25
2 "
52,50
0,6 10 0,16 0,855
9,910
0,470
2,407
0,292
0,784
- - -
0,9 15 0,25 1,282
20,11
0,705
4,862
0,249
0,416
- - -
1,2 20 33 1,710
33,53
0,940
8,035
0,584
2,588
0,331
0,667
0,249
0,346
-
1,5 25 0,42 2,138
49,93
1,174
11,91
0,730
3,834
0,415
1,004
0,312
0,510
-
1,8 30 0,50 2,565
69,34
1,409
16,50
0,876
5,277
0,498
1,379
0,374
0,700
0,231
0,223
2,1 35 0,58 2,993
91,54
1,644
21,75
1,022
6,949
0,581
1,811
0,436
0,914
0,269
0,291
2,4 40 0,67 - 1,879
27,66
1,168
8,820
0,664
2,290
0,499
1,160
0,308
0,368
3,0 50 0,83 - 2,349
41,40
1,460
13,14
0,830
3,403
0,623
1,719
0,385
0,544
3,6 60 1,00 - 2,819
57,74
1,751
18,28
0,996
4,718
0,748
2,375
0,462
0,751
4,2 70 1,12 - 3,288
76,49
2,043
24,18
1,162
6,231
0,873
3,132
0,539
0,988
4,8 80 1,33 - - 2,335
30,87
1,328
7,940
0,997
3,988
0,616
1,254
5,4 90 1,50 - - 2,627
38,30
1,494
9,828
1,122
4,927
0,693
1,551
6,0 100 1,67 - - 2,919
46,49
1,660
11,90
1,247
5,972
0,770
1,875
7,5 125 2,08 - - 3,649
70,41
2,075
17,93
1,558
0,809
0,962
2,802
9,0 150 2,50 - - - 2,490
25,11
1,870
12,53
1,154
3,903
10,5 175 2,92 - - - 2,904
33,32
2,182
16,66
1,347
5,179
12 200 3,33 - - - 3,319
42,75
2,493
21,36
1,539
6,624
15 250 4,17 - - - 4,149
64,86
3,117
32,32
1,924
10,03
18 300 5,00 - - - - 3,740
45,42
2,309
14,04
24 400 6,67 - - - - 4,987
78,17
3,078
24,04
30 500 8,33 - - - - - 3,848
36,71
36 600 10,0 - - - - - 4,618
51,84
90 ° dirsek vana 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
T bağlantı, cek-valf 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0


Su Miktarı Normal Borularda Su Sütunu Kayıpları
m3/h Litre /
Dakika
Litre /
Saniye
İnç cinsinden nominal boru çapı, ve mm cinsinden boru iç çapı
21/2 "
68,00
3 "
80,25
31/2 "
92,50
4 "
105,0
5 "
130,0
6 "
155,5
3,0 50 0,83 0,229
0,159
- - - - -
3,6 60 1,00 0,275
0,218
- - - - -
4,2 70 1,12 0,321
0,287
0,231
0,131
- - - -
4,8 80 1,33 0,367
0,363
0,263
0,164
- - - -
5,4 90 1,50 0,413
0,449
0,269
0,203
- - - -
6,0 100 1,67 0,459
0,542
0,329
0,244

0,248
0,124

- - -
7,5 125 2,08 0,574
0,809
0,412
0,365
0,310
0,185
0,241
0,101
- -
9,0 150 2,50 0,668
1,124
0,494
0,506
0,372
0,256
0,289
0,140
- -
10,5 175 2,92 0,803
1,488
0,576
0,670
0,434
0,338
0,337
0,184
- -
12 200 3,33 0,918
1,901
0,659
0,855
0,496
0,431
0,385
0,234
0,251
0,084
-
15 250 4,17 1,147
2,860
0,823
1,282
0,620
0,646
0,481
0,350
0,314
0,126
-
18 300 5,00 1,377
4,009
0,988
1,792
0,744
0,903
0,577
0,488
0,377
0,175
0,263
0,074
24 400 6,67 1,836
6,828
1,317
3,053
0,992
1,530
0,770
0,829
0,502
0,294
0,351
0,124
30 500 8,33 2,295
10,40
1,647
4,622
1,240
2,315
0,962
1,254
0,628
0,445
0,439
0,187
36 600 10,0 2,753
14,62
1,976
6,505
1,488
3,261
1,155
1,757
0,753
0,623
0,526
0,260
42 700 11,7 3,212
19,52
2,306
8,693
1,736
4,356
1,347
2,345
0,879
0,831
0,614
0,347
48 800 13,3 3,671
25,20
2,635
11,18
1,984
5,582
1,540
3,009
1,005
1,066
0,702
0,445
54 900 15,0 4,130
31,51
2,964
13,97
2,232
6,983
1,732
3,762
1,130
1,328
0,790
0,555
60 1000 16,7 4,589
38,43
3,294
17,06
2,480
8,521
1,925
4,595
1,256
1,616
0,877
0,674
75 1250 20,8 - 4,117
26,10
3,100
13,00
2,406
7,010
1,570
2,458
1,097
1,027
90 1500 25,0 - 4,941
36,97
3,720
18,42
2,887
9,892
1,883
3,468
1,316
1,144
105 1750 29,2 - - 4,340
24,76
3,368
13,30
2,197
4,665
1,535
1,934
120 2000 33,3 - - 4,960
31,94
3,850
17,16
2,511
5,995
1,754
2,496
150 2500 41,7 - - - 4,812
26,26
3,139
9,216
2,193
3,807
180 3000 50,0 - - - - 5,023
22,72
3,509
8,926
300 5000 83,3 - - - - - 4,386
14,42
90 ° dirsek vana 1,5 1,6 1,6 1,7 2,0 2,5
T bağlantı, cek-valf 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0


Etiket Kelimeler: Basınçlı borular, Sürtünme kaybı, Dikey eksenden sürtünme, Düz borular, borularda sürtünme kaybı tablosu, Borularda sürtünme kayıpları, Borularda basınç kaybı, Borularda basınç kaybı hesabı, Boru pürüzlülüğü, Çelik boru.
PVC Borularda Sürtünme Kaybı

PVC Borularda Sürtünme Kaybı

10 ATÜ DÜZ PVC BORULARDA KAPASİTE ve BORU ÇAPINA BAĞLI OLARAK BEHER 100 METREDEKİ SÜRTÜNME KAYIPLAR

Boru Çapı 20
mm
25
mm
32
mm
40
mm
50
mm
63
mm
75
mm
90
mm
110
mm
125
mm
Et kalınlığı 1,2 1,5 1,8 2 2,4 3 3,6 4,3 5,3 6
Q (lt/s) Q(m3/h) J J J J J J J J J J
0,1 0,36 1,370 0,462 0,134 0,042 0,014 - - - - -
0,2 0,72 4,937 1,667 0,481 0,152 0,050 0,016 - - - -
0,3 1,08 10,453 3,530 1,019 0,321 0,106 0,034 0,015 - - -
0,4 1,44 17,798 6,010 1,735 0,547 0,181 0,059 0,025 0,010 - -
0,5 1,8 26,895 9,081 2,622 0,827 0,273 0,088 0,038 0,016 - -
0,75 2,7 56,942 19,227 5,551 1,751 0,579 0,187 0,080 0,033 0,013 -
1 3,6 - 32,738 9,451 2,981 0,985 0,319 0,137 0,056 0,021 0,011
1,25 4,5 - 49,470 14,282 4,505 1,489 0,482 0,207 0,085 0,032 0,017
1,5 5,4 - - 20,011 6,312 2,086 0,675 0,290 0,119 0,045 0,024
2 7,2 - - 34,072 10,748 3,552 1,149 0,494 0,203 0,077 0,041
2,5 9 - - 51,485 16,241 5,367 1,736 0,746 0,307 0,116 0,062
3 10,8 - - - 22,756 7,520 2,433 1,046 0,430 0,163 0,087
3,5 12,6 - - - 30,266 10,001 3,235 1,391 0,571 0,216 0,116
4 14,4 - - - 38,747 12,804 4,142 1,781 0,732 0,277 0,148
5 18 - - - 58,549 19,348 6,259 2,691 1,106 0,418 0,224
6 21,6 - - - - 27,109 8,770 3,770 1,549 0,586 0,314
7 25,2 - - - - 36,055 11,664 5,14 2,06 0,779 0,418
8 28,8 - - - - 46,159 14,932 6,419 2,637 0,0998 0,535
9 32,4 - - - - 57,397 18,567 7,982 3,280 1,241 0,0665
10 36 - - - - - 22,563 9,700 3,985 1,508 0,0808
12 43,2 - - - - - 31,615 13,591 5,584 2,113 1,132
14 50,4 - - - - - 42,048 18,076 7,427 2,810 1,506
16 57,6 - - - - - 53,830 23,141 9,508 3,597 1,927
18 64,8 - - - - - - 28,775 11,823 4,473 2,397
21 75,6 - - - - - - 38,721 15,724 5,949 3,188
24 86,4 - - - - - - 48,995 20,131 7,616 4,081
27 97,2 - - - - - - 60,924 25,032 9,470 5,074
30 108 - - - - - - - 30,419 11,508 6,166
34 122,4 - - - - - - - 38,345 14,507 7,773
38 136,8 - - - - - - - 47,105 17,821 9,549
42 151,2 - - - - - - - 56,687 21,446 11,491
46 165,6 - - - - - - - - 25,376 13,598
50 180 - - - - - - - - 29,609 15,866
55 198 - - - - - - - - 35,318 18,925
60 216 - - - - - - - - 41,487 22,230
65 234 - - - - - - - - 48,108 25,778
70 252 - - - - - - - - 55,177 29,566
75 270 - - - - - - - - - 33,591
80 288 - - - - - - - - - 37,851
85 306 - - - - - - - - - 42,343
90 324 - - - - - - - - - 47,066
95 342 - - - - - - - - - 52,017
100 360 - - - - - - - - - 57,195
WILLIAMS-HAZEN J= ((Q/32,876x(D2,63))1,85 FORMÜLÜNE GÖRE HESAPLANMIŞTIR


Boru Çapı 125
mm
140
mm
160
mm
200
mm
225
mm
250
mm
280
mm
315
mm
355
mm
400
mm
Et kalınlığı 6 6,7 7,7 9,6 10,8 11,9 13,4 15 16,9 19,1
Q (lt/s) Q(m3/h) J J J J J J J J J J
1 3,6 0,011 - - - - - - - - -
1,25 4,5 0,017 0,010 - - - - - - - -
1,5 5,4 0,024 0,014 - - - - - - - -
2 7,2 0,041 0,024 0,012 - - - - - - -
2,5 9 0,062 0,036 0,019 - - - - - - -
3 10,8 0,087 0,050 0,026 0,009 - - - - - -
3,5 12,6 0,116 0,067 0,035 0,012 - - - - - -
4 14,4 0,148 0,085 0,045 0,015 0,008 - - - - -
5 18 0,224 0,129 0,068 0,023 0,013 0,008 - - - -
6 21,6 0,314 0,181 0,095 0,032 0,018 0,011 - - - -
7 25,2 0,418 ,240 0,126 0,042 0,024 0,014 0,008 - - -
8 28,8 0,535 0,308 0,161 0,054 0,031 0,018 0,011 - - -
9 32,4 0,0665 0,382 0,200 0,068 0,038 0,023 0,013 0,007 - -
10 36 0,0808 0,465 0,243 0,082 0,046 0,028 0,016 0,009 - -
12 43,2 1,132 0,651 0,341 0,115 0,065 0,039 0,022 0,013 - -
14 50,4 1,506 0,866 0,454 0,153 0,086 0,051 0,030 0,017 0,009 -
16 57,6 1,927 1,109 0,581 0,196 0,110 0,066 0,038 0,021 0,012 0,007
18 64,8 2,397 1,379 0,722 0,243 0,137 0,082 0,047 0,027 0,015 0,008
21 75,6 3,188 1,834 0,960 0,324 0,183 0,109 0,063 0,035 0,020 0,011
24 86,4 4,081 2,348 1,229 0,415 0,234 0,139 0,081 0,045 0,025 0,014
27 97,2 5,074 2,919 1,529 0,516 0,291 0,173 0,100 0,056 0,031 0,018
30 108 6,166 3,547 1,858 0,626 0,353 0,211 0,122 0,068 0,038 0,021
34 122,4 7,773 4,472 2,342 0,790 0,445 0,266 0,153 0,086 0,048 0,027
38 136,8 9,549 5,493 2,877 0,970 0,547 0,326 0,188 0,106 0,059 0,033
42 151,2 11,491 6,610 3,462 1,167 0,658 0,393 0,227 0,128 0,071 0,040
46 165,6 13,598 7,822 4,097 1,381 0,779 0,464 0,268 0,151 0,084 0,047
50 180 15,866 9,127 4,780 1,612 0,909 0,542 0,313 0,176 0,098 0,055
55 198 18,925 10,887 5,701 1,923 1,084 0,646 0,373 0,210 0,117 0,066
60 216 22,230 12,788 6,697 2,258 1,273 0,759 0,439 0,247 0,138 0,077
65 234 25,778 14,829 7,766 2,619 1,476 0,880 0,509 0,286 0,160 0,090
70 252 29,566 17,008 8,907 3,004 1,693 1,010 0,586 0,328 0,183 0,103
75 270 33,591 19,323 10,120 3,413 1,924 1,147 0,663 0,373 0,208 0,117
80 288 37,851 21,774 11,403 3,845 2,168 1,293 0,747 0,420 0,235 0,132
85 306 42,343 24,358 12,757 4,302 2,425 1,446 0,836 0,470 0,263 0,147
90 324 47,066 27,075 14,180 4,781 2,696 1,608 0,929 0,522 0,292 0,164
95 342 52,017 29,923 15,671 5,284 2,979 1,777 1,026 0,577 0,323 0,181
100 360 57,195 32,902 17,231 5,811 3,276 1,954 1,129 0,635 0,355 0,199
110 396 - 39,246 20,554 6,931 3,908 2,330 1,346 0,757 0,423 0,237
120 432 - 46,101 24,143 8,141 4,590 2,737 1,581 0,889 0,497 0,279
130 468 - 53,459 57,997 9,441 5,323 3,174 1,834 1,031 0,576 0,323
140 504 - 61,314 32,111 10,828 6,105 3,641 2,103 1,183 0,661 0,370
150 540 - - 36,482 12,302 6,936 4,136 2,390 1,344 0,751 0,421
WILLIAMS-HAZEN J= ((Q/32,876x(D2,63))1,85 FORMÜLÜNE GÖRE HESAPLANMIŞTIRKablo Kesitinin Seçilmesi

KABLO KESİTİNİN SEÇİLMESİ

MONOFAZE DALGIÇ POMPALARIN ÇEŞİTLİ BAĞLANTI ŞEKİLLERİ


Motor Gücü KONDANSATÖR
KAPASİTE DEĞERİ
HP kW
0,33 0,25 12,5 ¼ F / 400 V / 50 Hz
0,5 0,37 16 ¼ F / 400 V 50 Hz
0,75 0,55 20 ¼ F / 400 V / 50 Hz
1 0,75 30 ¼ F / 400 V / 50 Hz
1,5 1,10 40 ¼ F / 400 V / 50 Hz
2 1,50 50 ¼ F / 400 V / 50 Hz
3 2,20 75 ¼ F / 400 V / 50 Hz
Dalgıç motor güçlerine göre yukarıdaki cetvelden daimi kondansatör seçilecektir.
Bu motorlarda start kondansatörü
ve motor korumaları bünyelerinde
olduğu için direkt bağlanır.
Seyrek rastlanan bağlantı şekli En çok rastlanan bağlantı şekli

Etiket Kelimeler: Kablo fiyatları, Kablo nedir, kablo kesit hesabı, Kavuçuk TT kablo, Nyaf Kablo, Damarlı kablo, Elektrik kablo çeşitleri, Kablo çeşitleri ve özellikleri, Kabl kullanım alanları, Kablo çeşitleri nelerdir, Kablo kesitleri.
Temiz Su Dalgıç Pompaları ile İlgili Genel Bilgiler

Temiz Su Dalgıç Pompaları İle İlgili Genel Bilgiler

 

Dalgıç pompalar genellikle su temini, sulama ve sprinkler sistemleri, yeraltı sularının seviyesinin kontrolü ve ısı pompası uygulamalarındaki temiz veya az kirli suların basınçlandırılmasında kullanılmaktadır. Süs havuzları ve fiskiyeler de bu pompaların kullanılabildiği alanlardır.

Dalgıç pompaların ideal uygulama yeri küçük çaplı keson veya derin kuyular ve tünellerdir. Bakım gerektirmemesi ve sadece akışkan içerisine tamamen daldırıldıktan sonra kullanılabilmesi nedeniyle yer hazırlığı gerektirmezler.

Tamamen akışkan içerisinde çalıştıklarından, gürültü ve titreşime neden olmazlar, konforlu bir iletişim sağlarlar. Ayrıca pompa ve motorun kullanıcı tarafından müdahale edilemeyecek şartlarda bulunması nedeniyle, hatalardan kaynaklanabilecek arızalar oldukça azdır.

Dalgıç pompa kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar:

* Pompanın kuyuya montajından önce, hem kuyunun, hem de pompanın kullanım amacına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Kuyu debisinin kullanıcının ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğu kontrol edilmeli, monte edilecek pompanın debi ve basma yüksekliğinin amaca uygun olduğu görülmelidir.

* Kuyunun kum temizliği yapılmış olmalı, akışkan içerisindeki kum, tortu vb. partikül miktarının pompanın işletme limitlerini aşmadığından emin olunmalıdır.

* Pompa asla kuyunun dibine kadar indirilmemeli, motorun alt noktası kuyu dibinden asgari 2 m daha yukarıda olacak şekilde monte edilmelidir.

* Dalgıç pompa, sıcaklığı en fazla 30 oC’a kadar olan akışkanlar ile kullanım için geliştirilmiştir. Akışkan sıcaklığının daha yüksek olduğu durumlarda özel olarak üretilmiş dalgıç pompa ve motorlarının kullanımı gerekmektedir.

* Dalgıç pompalar, içerisinde hava veya gaz bulunmayan, temiz sular ile kullanım için dizayn edilmiştir.

* Dalgıç motorun yeterli soğutulabilmesi için, motor çevresinde yeterli akışkan akışının sağlandığından emin olunmalıdır. Keson kuyular, su depoları veya havuzlar gibi geniş hacimli ortamlarda kullanılacak dalgıç pompalar muhakkak soğutma gömleği ile kullanılmalıdır.

* Kuyu içerisindeki pompa hakkında mümkün olabilecek her türlü bilginin, izleme ve kontrol amacıyla, kullanılmasına çalışılmalıdır. Pompa, elektrik motoru ve sistemin durumu hakkında bilgi edinmek üzere kullanılabilecek kuyu çıkış ağzındaki manometre, özellikle büyük güçlerdeki dalgıç motorlarına ait elektrik kontrol panosu, üzerindeki her fazın akım ve voltajlarını izlemeye yarayan voltmetre ve ampermetre gibi cihazların nasıl faydalı olarak kullanılabileceği hakkında kullanıcı personele bilgi verilmelidir.

* Elektrik kontrol panolarının elektrik şebekesinden kaynaklanabilecek, yüksek veya düşük voltaj, fazlar arasında voltaj dengesizliği vb. sorunlarda dalgıç motorun korunmasını sağlayabilecek düzeyde olması gerekmektedir. Ayrıca elektrik motorunun aşırı akımdan korunmasında kullanılan sistemin ayarlarının çevre sıcaklığından etkilenmeyecek tipte olması son derece önemlidir.

* Elektrik kontrol panosundaki aşırı akım koruması sistemin ayarı, monofaze veya direkt kalkışlı sistemlerde asla motor etiketinde belirtilen nominal akım değerinden daha yüksek bir değere ayarlanmalıdır. Emniyet açısından etiketteki nominal akımın %90’ına ayarlanması tavsiye edilir. Yıldız - üçgen kalkışlı sistemlerde motor termik koruması etikette belirtilen nominal akımın %57’sinden daha yüksek bir değere ayarlanmamalıdır. Emniyetli bir değer olarak etiket ayarlanmalıdır. Emniyetli bir değer olarak etiket akımının yarısına ayarlanması tavsiye edilir.

* Pompanın susuz kalarak hasar görmemesi amacıyla işletmeye alma işlemi esnasında kuru çalışmaya karşı koruma sisteminin çalışır durumda olduğu muhakkak kontrol edilmeli, elektrik kontrol panosu içerisinden seviye elektrotunun hassasiyeti ayarları yapılmalıdır.

* Dalgıç motorunun şalt sayısının sınırlandırılması bir zorunluluktur. Kuru çalışmaya karşı korumanın bir veya iki elektrot ile sağlandığı sistemlerde, su seviyesi normal duruma geldikten sonra motorun hemen çalıştırılmayıp, minimum 5 dakikalık bir gecikme süresinden sonra çalışmaya başlatılmalıdır. Dalgıç pompalar kullanılarak gerçekleştirilen hidrofor uygulamalarında, basınç şalterinin alt ve üst basınç ayarlarının, şalt sayısını istenilen seviyede tutacak şekilde gerçekleştirilmesi ve kapalı genleşme deposunun uygun hacimde olduğunun kontrol edilmesi, olası hasarların önüne geçecektir.

* Bir tank veya havuz içerisine yatay olarak monte edilen, kademe sayısı fazla olan pompalarda; pompa ve motorun birkaç noktadan desteklenmesi önemlidir. Buna dikkat edilmemesi durumunda cihaz ve tesisin hasar görmesine sebep olabilecek osilasyonlar ortaya çıkabilir.

 
 

HS statik su seviyesi

HD dinamik su seviyesi

1 Elektrik panosu

2 Kumanda panosu

3 Manometre

5 Çek-Valf

6 Vana

7 Kuyu Flanşı

8 Çıkış borusu

9 Elektrik kablosu

10 Kablo tutucuları

11 Elektrot

12 Dalgıç pompa

13 Kuyu

Dalgıç pompa uygulamalarında sık karşılaşılan arızalar, nedenleri ve giderilme yolları

POMPA AKIŞKAN BASMIYOR VEYA YETERSİZ BASIYOR
Çıkış vanası kapalıdır. Çıkış vanasını kontrol edin.
Dönüş yönü terstir.
(Sadece trifaze pompalarda)
Elektrik besleme kablosunun iki fazını karşılıklı değiştirin.
Kuyudaki su seviyesi istenen debiyi sağlamaya yetmeyecek kadar düşüktür. Çıkış vanasını kısın veya pompayı kuyudan daha derin bir seviyeye indirin.
(Pompayı asla kuyunun dibine indirmeyin)
Seçilen pompa istenen uygulama için yetersizdir. Pompayı kuyudan çıkarın ve özelliklerine uygun olarak seçilmiş yeni bir pompa ile değiştirin.
Basma borusu hasar görmüş veya tıkanmıştır. Basma borusunun arızasını giderin.
Emiş ağzı bağlantı parçasının süzgeci tıkanmıştır. Pompa emiş süzgecini temizleyin.
Pompa veya çek valf tıkanmıştır. Pompayı kuyudan çıkarıp onarımını yapın.
Pompa yanlış (çok düşük) devirde çalışmaktadır. Düşük voltaj veya faz dengesizliği olup olmadığını kontrol edin.
Tesisatta kaçaklar mevcuttur. Tesisatın kaçaklarını kontrol ederek giderin.
Mil veya kaplin kırılmıştır, gerekiyorsa yenileyin. Pompayı kuyudan çıkarıp kontrol edin.

POMPANIN BASMA YÜKSEKLİĞİ YETERSİZ
Kuyudaki su seviyesi düşüktür. Çıkış vanasını kısın veya pompayı kuyudan daha derin bir seviyeye indirin.
(Pompayı asla kuyunun dibine indirmeyin)
Basınç şalteri arızalı veya ayarlar yanlıştır. Basınç şalterinin sağlam ve ayarlarının doğru olduğunu kontrol edin.
Dönüş yönü terstir.
(Sadece trifaze pompalarda)
Elektrik belsem kablosunun iki fazını karşılıklı olarak değiştirin.
Tesisatta kaçaklar mevcuttur. Tesisatın kaçaklarını kontrol ederek giderin.
Pompa aşınmıştır. Pompayı kuyudan çıkarıp aşınmış parçaları yenileyin.
Pompa çarkları tıkanmıştır. Pompayı kuyudan çıkarıp kontrol edin.

TERMİK KORUMA SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR
Pompa bloke olmuştur. Emiş süzgeci, pompa elemanları ve çek valfi temizleyin.
Motor arızalıdır. Pompayı kuyudan çıkarıp motoru onarın.
Termik röle seçimi veya ayarı yanlıştır. Termik röleyi ve ayarını kontrol edin.
Motor iki faz ile çalışmaktadır. Sigortaları ve kablo bağlantılarını kontrol edin.

POMPA ÇOK SIK DEVREYE GİRİP ÇIKIYOR
Kapalı genleşme deposu çok küçüktür. Kapalı genleşme deposunu ihtiyaca uygun hacimde bir depo ile değiştirin.
Kapalı genleşme deposunun gaz basıncı yetersizdir. Kapalı genleşme deposunun membranının patlak olmadığını kontrol edin, deponun gaz basıncını uygun değere yükseltin.
Çek valf arızalıdır. Çek valfi değiştirin.
Basınç şalteri arızalı veya ayarı bozuktur. Basınç şalterini ve ayarlarını kontrol edin.

POMPA GÜRÜLTÜLÜ ÇALIŞIYOR
Pompa elemanları tıkanmıştır. Pompayı kuyudan çıkarıp onarımını yapın.
Pompalarının akışında aşırı miktarda hava veya gaz mevcuttur. Akışkan içerisindeki hava veya gazın atılmasını sağlayın.
Motor eksenel yük yatağı hasarlıdır. Ekesenel yük yatağını değiştirin.
Pompa yatakları hasarlıdır.
Tesisattan kaynaklanan titreşim mevcuttur.
Yatakları değiştirin.
Tesisatı kontrol ederek aksaklıkları giderin.
Çalışma noktası pompanın karakteristik eğrisi dışındadır. Pompa çıkış vanasını kısarak çalışma noktasını uygun değerlere ayarlayın.

SEÇERKEN POMPA BASMA YÜKSEKLİĞİ NASIL BULUNUR?
 Pompa basma yüksekliği, tesisatın toplam yüksekliğinden (Ht) büyük olduğunda istenen basıncı
 sağlayabilmektedir. Bunun için;

 Ht ≥ Ds­­­ + ∑ ∆p + Pson

 Olmak üzere  hesap yapılmalıdır. Burada;

 Ds: Dinamik seviye
 h1: Suyun basılacağı en yüksek nokta ile kuyu ağzı arasındaki kod farkı
 ∆p: Sistemdeki toplam basınç kaybı.
 Pson: İstenen son kullanım basıncı olarak alınabilir.

 Son kullanım basıncı yaklaşık değerleri:

 Depo doldurma: 5 m
 Hidrofor kullanma: 10 – 15 mt
 Bahçe sulama: 30 – 50 mt


Fıskiyelerin Su Basma Tonajları

Çıkışlarına Göre Fıskiyelerin Su Basma Tonajları (h)

FISKİYE GİRİŞİ FISKİYE m3/h FISKİYE BAR SULANAN ALAN
3/4 " 0,06 2,0 BAR 6,0 m
0,6 4,8 BAR 14,0 m
1 " 0,6 2,1 BAR 11,3 m
4,9 6,2 BAR 19,84 m
0,8 3,2 BAR 11,9 m
5,0 6,2 BAR 21,7 m
2,4 3,5 BAR 17,4 m
8,2 6,9 BAR 24,7 m
1 1/2 " 4,8 4,1 BAR 19,2 m
13,4 6,9 BAR 29,6 m
2 " 2,6 2,5 BAR 27,0 m
15,6 6,5 BAR 54,0 m


Etilet Kelimeler: Fıskiyelerin su basma tonajları, Su fıskiyeleri, Su basma yüksekliği, Fıskiye ve şelalelerin tesisatı, Sulama fıskiyeleri, Suyun tonajı, Basma yüksekliği, Büyük tonajlı araçları, Tonaj ve yakıt, Tonaj kapasiteleri.
Santrifüj Pompa Nedir?
Fizik uzmanı Denis Papin 1689 da santrifüj pompayı icat etmiştir ve günümüzde bu tür pompalar tüm dünyada en sık kullanılan pompalardır. Santrifuj pompa basit bir prensibe dayanmaktadır: Sıvı çark merkezine sürüklenir ve santrifüj kuvvetler aracılığıyla çarkların çevresinde dolasır.Yapısal olarak hesaplı, sağlam basittir ve yüksek hızı sayesinde pompayı direk olarak asenkron bir motora bağlamaya imkan tanır. Santrifüj pompalar sürekli bir sıvı akısı sağlar ve akıs, pompaya herhangi bir zarar verilmeden kısılabilir. Sıvı, pompa girişinden donmekte olan çarkın merkezine gönderilir ve buradan da çevresi boyunca sürüklenir. Bu yapı yuksek bir verim saglar ve temiz sıvıların taşınmasına uygundur. Atık su pompaları gibi saf olmayan sıvıları taşımak durumunda olan pompalar ise,maddelerin pompa içinde birikmesini onlemek üzere özel olarak tasarlanmış çarklara sahiptir.Santrifüj pompalarda, tüm turbo makinelerde olduğu gibi, sabit eksen etrafında bir açısal hızla dönen ve çark adı verilen bir ana eleman vardır. En basit şekliyle merkezkaç çark, birbirine paralel iki diskin arasına merkezcil (radyal) kanatlar konarak elde edilir. Ayrıca, disklerden biri eksen etrafında kalınlaştırılarak bir mile bağlanır. Aşağıdaki şekilde belirtildiği gibi, çark içindeki bir akışkan parçacığı, bir yandan çarkla beraber u=rω hızıyla dönme ekseni etrafında dönerken, diğer yandan w hızıyla çarka göre hareket edip çarkı terk eder. u çevresel hız, w bağıl hız adını alır.İçi akışkan dolu bir çark, ekseni etrafında dönmeye başlayınca, merkezkaç kuvvetlerinin etkisi altında akışkan B yüzeyinden dışarı çıkmaya başlar. Böylece, E yüzeyinden emilen akışkan B yüzeyinden dışarı basılır.Çarkla beraber dönen bir gözlemcinin gördüğü akış , hareketsiz ortamda bulunan gözlemcinin gördüğü akıştan farklı olacaktır. Akış içerisinde hareket etmekte olan bir parçacığın, hareketsiz ortamda bulunan sabit bir gözlemciye göre sahip hız mutlak hız, çarkla beraber dönmekte olan bir gözlemcinin bulunduğu noktada gördüğü hız bağıl hız adını alır.Mutlak hız c, w ve u hızlarının vektörel toplamıdır. w ve u hızlarının şiddetleri ve yönleri ile bir eşkenar dörtgen kenarları oluştururlar. Bu eşkenar dörtgenin köşegeni, mutlak hızı temsil eder. Dörtgenin kenarları ise, şiddet ve yönlerine bağlı olarak w bağıl hızı ve u çevresel hızını gösterir. Böylece, bu üç hız bir üçgen oluştururlar. Hesaplarda, sonsuz sayıda çok ince kanat varmış gibi düşünerek hareket edilir. Bu durumda, akış iplikçilerinin tamamen kanadı izlediği ve akışın bir boyutlu olduğunu kabul edilebilir. Çarpmasız giriş halinde, kanat başlangıcı giriş bağıl hızına teğettir. Başka bir ifade ile, pompalarda giriş dairesi teğeti ile β1 açısı yapan w1 hızı, kanat profili aynı yöndedir. Aynı şekilde, kanat sonu çıkış teğeti ile β2 açısı yapan w2 hızı, aynı yöndedir. Girişin çarpmasız olarak gerçekleştirilmesi ve böylece kayıpların önlenmesi istendiğinde, girişteki ilk kanat elemanının yönü ile giriş bağlı hızının yönü aynı olmalıdır. Pompalarda kanat, w2 bağıl hızının β2 açısı altında sona erer
Santrifuj Pompa Kurulum Şeması

POMPAYI İŞLETMEYE ALMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Pompa elektrik bağlantısını elektrik teknisyeni veya ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.

2- Pompa elektrik bağlantısı yapılırken mutlaka toprak hattı bağlanmalı.30 mA akıma sahip devre kırıcı güvenlik düğmesi ile çalıştırılmalıdır.

3- Pompayı kesinlikle susuz çalıştırmayınız.

4- Pompa çalışırken kesinlikle pompa ve suya dokunmayınız.

5- Pompa çalışırken su hortumunun 90 derece kırılmamasına dikkat ediniz.

6- Pompayı asit, zeytinyağı, petrol gibi sıvılarda kullanmayın. Kumlu, çakıllı ve çamurlu suları çekmeyiniz.

7- Kış aylarında suyun buz tutması halinde pompayı çalıştırmayınız.

8- Pompayı düşük voltajda çalıştırmayınız.

9- Pompayı 30 C aşan su sıcaklıklarında kullanmayınız.

10- Pompayı temiz su temininde kullanınız.

11- Pompa tesisatı su borusu veya rekorla yapılacaksa montaj esnasında sıkılarak pompanın çıkış ağzına çatlamamasına dikkat ediniz. Pompaya emişten hava aldırmayınız.

12- Pompa su çıkışına uygun hortum seçilmelidir.


Dalgıç Pompa Kurulum Şeması

POMPAYI İŞLETMEYE ALMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Pompa su çıkışına uygun hortum seçilmeli.

2- Pompa elektrik bağlantısını elektrik teknisyeni veya ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.

3- Pompa elektrik bağlantısı yapılırken mutlaka toprak hattı bağlanmalı.

4- Pompayı kesinlikle susuz çalıştırmayınız.

5- Pompayı kesinlikle enerji kablosundan sarkıtmayın! Askı halatı kullanınız.

6- Pompa çalışırken kesinlikle pompa ve suya dokunmayınız.

7- Pompa çalışırken su hortumunun kırılmamasına dikkat ediniz.

8- Pompayı asit, zeytinyağı, petrol gibi sıvılarda kullanmayın. Kumlu, çakıllı ve çamurlu suları çekmeyiniz.

9- Kış aylarında suyun buz tutması halinde pompayı çalıştırmayınız.

10- Pompayı düşük voltajlarda çalıştırmayınız.

11- Pompayı temiz su temininde kullanınız.


Hidrofor Kurulum Şeması

HİDROFOR MONTAJINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Hidrofor motoru her türlü dış etkenden korunmalıdır.(Su Baskını, Yağmur Suyu, Tesisat Su Kaçakları v.s.)

2- Trifaze hidroforlarda mutlaka tam korumalı elektrik panosu kullanılmalıdır.

3- Montajda kullanılan çekvalflerin ok yönüne dikkat edilmelidir.( Montaj şemasına bakınız.)

4- Hidrofor odası mutlaka aydınlatılmalıdır.(Lamba v.s.)

 

1- Hidrofor zeminden min.60 cm.yüksekte monte edilmelidir.

2- Hidrofor motoru her türlü dış etkenden korunmalıdır.(Su Baskını, Yağmur Suyu, Tesisat Su Kaçakları v.s.)

3- Trifaze hidroforlarda mutlaka tam korumalı elektrik panosu kullanılmalıdır.

4- Montajda kullanılan çekvalflerin ok yönüne dikkat edilmelidir.( Montaj şemasına bakınız.)

5- Hidrofor odası mutlaka aydınlatılmalıdır.(Lamba v.s.)


Etiket Kelimeler: Hidrofor elektrik bağlantı şeması, Hidrofor bağlantısı nasıl yapılır, Hidrofor nasıl çalışır, Hidrofor çalışma prensibi, Hidrofor nedir, Hidrofor montajı nasıl yapılır, Hidrofor montaj şeması, Hidrofor bağlantısI, Hidrofor elektrik bağlantısı, Hidrofor çalışma prensibi.
Dalgıç Pompa Nasıl Yapılır? (Animasyon)
Dalgıç pompanın nasıl yapıldığını, animasyon üzerinden görmek için tıklayınız.

Etiket Kelimeler: dalgıç pompa fiyatları, Dalgıç pompa seçimi, Dalgıç pompa nedir, Dalgıç pompa nasıl çalışır, Dalgıç pompa özellikleri, Dalgıç pompa hesabı, Derin kuyu dalgıç pompa fiyatları, Dalgıç pompa çalışma prensibi,Dalgıç Pompaların Özellik, Dalgıç Pompa Motorları.
Santrifuj Pompa Nasıl Yapılır? (Animasyon)
Santrifuj pompanın nasıl yapıldığını, animasyon üzerinden görmek için tıklayınız.

Teknik bilgilerle ilgili detayları görmek için, ilgili başlık altından gerekli detaylara ulaşabilirsiniz.